Terapia biorezonansowa (BRT), wykorzystuje oddziaływanie pól elektrycznych i magnetycznych na żywe organizmy w celu ukierunkowania ich stymulacji. Dzięki tej metodzie można regulować energię w organizmie i wspomagać leczenie wielu schorzeń poprzez doprowadzenie do zrównoważonej pracy ustroju.

Metoda ta również jest używana do odczulania na alergeny oraz do pozbywania się z uzależnień (nałogów). W terapii wykorzystuje się istniejące w organizmie człowieka i wokół niego drgania elektromagnetyczne (biosygnały), charakterystyczne w zależności od każdego człowieka.

Metoda ta przyśpiesza powrót do zdrowia po ciężkich zabiegach operacyjnych.

Przy pomocy biorezonansu endogennego można oddziaływać na:

·        uzależnienia: alkoholowe i nikotynowe,

·        zapalenie stawów oraz kręgosłupa,

·        zespół przewlekłego i ostrego bólu różnego pochodzenia,

·        niegojące się rany i wrzody,

·        choroby płuc i układu oddechowego, np. astma oskrzelowa,

·        choroby układu krążenia,

·        choroby układu pokarmowego,

·        schorzenia ginekologiczne i urologiczne,

·        bezsenność,

·        schorzenia psychosomatyczne – nerwice

Twórcami terapii jest lekarz Franz Morell (1921 -1990) oraz inżynier elektryk Erich Rasche (ur. 1947r.). Opracowali oni metodę MORA (nazwa pochodzi z połączenia ich dwóch pierwszych liter ich nazwisk) - jej zadaniem jest przekształcanie nieprawidłowych, magnetycznych wibracji chorych ludzi w taki sposób, aby pobudzić ich organizm do uruchomienia mechanizmów obronnych.  .

Ciało ludzkie przenika i otacza niezwykle delikatne, niedostrzegalne pole energetyczne - zasadniczą rolę odgrywają w nim oddziaływania elektromagnetyczne.

Aura ma bardzo silny wpływ na organizm, ponieważ steruje podstawowymi procesami, które w nim zachodzą, m.in. przemianami biochemicznymi w narządach wewnętrznych lub elektrycznymi w układzie nerwowym i mózgu. Człowiek, każdy jego organ i układ wewnętrzny, a także wszelka choroba mają specyficzny zakres w ramach widma elektromagnetycznego, a tym samym określony potencjał energetyczny. Podczas choroby spektrum charakterystyczne dla danego człowieka ulega zmianie - szczególnie wyraźne jest to wówczas, gdy w ustroju zaczynają gromadzić się toksyny, oraz podczas trwania alergii i infekcji wirusowych.

Odpowiedni sprzęt (aparaty Volla i Vegatest) pozwala precyzyjnie wykrywać i analizować te zmiany, co umożliwia dokładną diagnozę wielu schorzeń. Oprócz tego można osłabiać, neutralizować lub odwracać nieprawidłowe wibracje, a tym samym pobudzać organizm do przywrócenia prawidłowej, zdrowej równowagi energetycznej.

Równoważenie energetyczne ustroju ma zasadnicze znaczenie, gdyż jest pierwszym krokiem w pobudzaniu systemu obronnego prowadzącym do zdrowia. Równie dużą rolę odgrywa harmonia pomiędzy organizmem a środowiskiem zewnętrznym, w ciele człowieka bowiem spotykają się nie tylko wewnętrzne, ale i zewnętrzne pola oddziaływań energetycznych. Naturalna częstotliwość aury występującej w przyrodzie (powiązana na przykład z wpływem ziemskiego pola magnetycznego, rytmem rotacji naszej planety, drganiami widma światła) może osiągnąć stan pełnej równowagi z wewnętrznymi polami sił, pobudzanymi na przykład przez substancje odżywcze. Harmonię tę przywraca odpowiednia stymulacja z wykorzystaniem sprzętu biorezonansowego.

Istotnym elementem terapii BRT są dalekowschodnie koncepcje dotyczące funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego uzdrawiania. Wykorzystuje się w niej przejęty z chińskiej medycyny system meridianów (czyli kanałów energetycznych, którymi w organizmie krąży chi - energia życiowa) i punktów akupunkturowych. Energia chi przenosi pewne informacje, oscyluje i ma charakter drgań. Dlatego możliwe jest sprawdzanie przepływu, odczytywanie poziomu lub odnajdywanie blokad na jej drodze za pomocą sprzętu rejestrującego drgania (Metoda Volla, Vegatest) - oczywiście dzięki zastosowaniu terapii biorezonansowej można też na nią wpływać.

W terapii biorezonansowej wykorzystuje się przejęty z medycyny chińskiej system meridianów, przez które stale przepływa chi, określana jako bioenergia. Gdy powstaje blokada w meridianie, wywołana np. stanem zapalnym lub blizną, energia nie może dalej przepływać, co więcej, kierunek przepływu zmienia się. Prowadzi to do powstania błędnego układu biegunowego i zaburzenia pracy narządów.

Terapeuci stosujący biorezonans, podobnie jak tradycyjni medycy chińscy, są zdania, że większość schorzeń wynika z zaburzeń przepływu energii życiowej. Mogą one być spowodowane różnymi czynnikami, na przykład przeciążeniem, przemęczeniem lub zatruciem ustroju, stanami zapalnymi, bliznami itp. W czasie leczenia dochodzi do dostarczenia określonym organom czy układom wewnętrznym informacji pobudzających prawidłowy przepływ energii i wspomagających wyrównanie jej poziomu.

Biorezonans jest metodą nieinwazyjną i niezbyt silnie działającą, dlatego zaleca się ją dzieciom cierpiącym na zaburzenia snu.

Aparat do terapii biorezonansowej niczego „nie dodaje", żadnej obcej substancji lub energii - leczenie odbywa się wyłącznie poprzez „odesłanie" pacjentowi jego odpowiednio skorygowanych wibracji.

Terapia biorezonansowa jest bardzo pomocna w leczeniu schorzeń wynikających z zaburzeń energetycznych organizmu, nieprawidłowości pracy układu odpornościowego, przemiany materii i krążenia. Doskonale sprawdza się w usuwaniu problemów neurologicznych, reumatycznych, psychosomatycznych i nerwicowych.

Oprócz tego może być stosowana profilaktycznie, ponieważ podnosi odporność i wydolność organizmu, czego efektem jest zmniejszona podatność na infekcje. Jednak kiedy występuje nadmierna intoksykacja organizmu jest bezefektywna. Dlatego przed jej zastosowaniem wymagane jest oczyszczenie organizmu.

Większość odmian terapii biorezonansowej można łączyć z innymi formami leczenia konwencjonalnego czy alternatywnego. Terapeuci często zalecają także metody pomocnicze, zwłaszcza odpowiednią dietę, ziołolecznictwo lub specjalną gimnastykę, ponieważ do prawdziwego zharmonizowania wszystkich funkcji organizmu oraz trwałego zrównoważenia energetycznego konieczne jest kompleksowe podejście do pacjenta - nie wystarczy usuwanie wadliwych wibracji, istotna jest również zmiana stylu życia, a nawet sposobu myślenia chorego. Terapia biorezonansowa nie ma efektów ubocznych.

Warto jednak podkreślić, że uzdrawianie zwykle trwa długo i wymaga wielu sesji terapeutycznych.

 

BIOMEDYCYNA
Biomedycyna inaczej Medycyna Bioinformacyjna - jest to medycyna wykorzystująca osiągnięcia nauk biologicznych, biofizycznych, biochemicznych oraz biotechnologicznych
OCZYSZCZANIE ION-DETOX
W 2003 roku dwóch amerykańskich naukowców Peter Agre i Roderick Mackinnon dostali nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie kanałów wodnych w błonach komórkowych.
SCAN CAŁEGO ORGANIZMU
Wstępna automatyczna diagnostyka na podstawie kilkudziesięciu pomiarów między sześcioma elektrodami z wyjawieniem stref lokalizacji patologii w ciągu 3-8 minut.
CHOROBY WYWOŁANE PASOŻYTAMI
Inwazja pasożytnicza, obecność bakterii i wirusów w naszym organiźmie mogą powodować poważne zmiany i dolegliwości. Osłabiają nasz system immunologiczny powodując osłabienia tkanek, stany zapalne, cysty, guzy, torbiele
NIETOLERANCJA POKARMOWA
Nietolerancję pokarmową ostatnio zalicza się do chorób cywilizacyjnych i jej rozwój coraz częściej spowodowany jest zastosowaniem środków chemicznych w produkcji żywności
PLAZMOTERAPIA
Do likwidacji patogenów, a także do terapii schorzeń wykorzystujemy najnowocześniejszy i najskuteczniejszy w tej chwili na Świecie GENERATOR PLAZMOWY RIFE’A, który emituje falę plazmową
ŚWIECOWANIE USZU
Świecowanie uszu to intensywny harmonijny relaks oraz efekt uzdrawiający cały system słuchowy