Borelioza to choroba, której objawy mogą być podobne do objawów  SM. W wielu przypadkach stwardnienie rozsiane mogło zostać błędnie zdiagnozowane, a w rzeczywistości jest to borelioza.

Do bakterii powodujących boreliozę należą b.burgdorferi (borelioza sensu stricte), b.afzelii, b.garinii, b.lusitaniae, b.spielmanii b.recurrentis, b.duttonii, b.japonica, b.miyumotoi, b.hermsii, b.purkeri, b.turicutue. Różnią się one częstością występowania w poszczególnych strefach geograficznych, ale generalnie praktycznie każdą można spotkać w Europie i Polsce. Neuroborelioza jest natomiast często wiązana z b.garinii i b.lusitaniae.

Krętki przenikają do komórek człowieka; do limfocytów, fibroblastów i makrofagów. Atakują tkankę łączną, nerwową oraz mięśniową. Bakterie borrelia uwielbiają tkankę łączną, co tłumaczy dlaczego ich ulubionym środowiskiem są: ścięgna i stawy (asymetryczne zajęcie dużych stawów, zwłaszcza biodrowego i kolanowego), skóra i tkanki podskórne (rozpad kolagenu i przedwczesne starzenie), opony mózgowe i astrocyty (tkanka łączna mózgu), inne elementy układu nerwowego, tkanka serca, ciecz wodnista oka.

Z jakimi chorobami borelioza jest najczęściej mylona? Ponieważ znajomość boreliozy i innych chorób odkleszczowych jest wśród lekarzy niewielka, usiłują oni „szufladkować” chorych na boreliozę w ramach swej wiedzy i przypisują im różne bardziej znane choroby, nawet gdy nie wszystko w rozpoznaniu do końca pasuje. Stwierdzają np. nietypowo przebiegające stwardnienie rozsiane bez zmian w obrazie rezonansu magnetycznego (MRI). Pacjentom z boreliozą przypisuje się ponadto dosyć często nieprawidłowo:

• nerwicę — pomimo dodatnich wyników testów na boreliozę i braku objawów nerwicy;

• zespół Münchhausena — pacjent wymyśla objawy, aby stać się centrum zainteresowania dla lekarza;

• zespół Münchhausena per procura (by Proxy) — rodzic wymyśla lub sam powoduje objawy dziecka, aby zyskać zainteresowanie i uwagę lekarza;

• reumatyzm — kiedy dominują objawy stawowe;

• zespół przewlekłego zmęczenia — gdy dominującym objawem jest zmęczenie;

• fibromialgię — która w zasadzie nie jest chorobą, lecz raczej zespołem bólowym o nieznanej etiologii, na który nie ma skutecznego leczenia ;

• toczeń rumieniowaty (lupus) — w boreliozie wychodzą niekiedy fałszywie dodatnie próby na toczeń, ustępujące po leczeniu antybiotykami;

• stwardnienie zanikowe boczne (SLA)5 — jeżeli borelioza przebiega bardzo burzliwie z rozległymi ubytkami neurologicznymi;

• zespół Guillian-Barre — jeżeli dominują polineuropatie. 

Krętek borrelia posiadają polimorficzną budowę i może zmieniać swoją formę nie tylko z klasycznej postaci krętka w owalną (przetrwalnikowa cysta) i odwrotnie z postaci owalnej w formę krętka, ale także tworzyć Spory (pęcherzyki) oraz struktury (forma L) pozbawione ściany komórkowej, które uniemożliwiają rozpoznanie borrelii przez układ odpornościowy i działanie antybiotyków.

Cysty i kolonie borrelia bez błony komórkowej są zwykle odporne na działanie antybiotyków. Do cysty nie penetrują makrofagi, przez co układ immunologiczny nie rozpoznaje zakażenia krętkami w formie nieinwazyjnej czyli „uśpionego” prowirusa ukrytego w cystach. Im dłużej trwa nierozpoznana borelioza, tym częściej jest ona tzw seronegatywna czyli bez przeciwciał (niewykrywalna przez testy medyczne), bo krętki są uśpione w cystach.

Borelioza jest chorobą odzwierzęcą i oficjalnie należy do chorób odkleszczowych, ale mogą ją także przenosić inne pasożyty, np komary, pchły, wszy, muchy końskie, meszki, moskity oraz niektóre typy roztoczy. Przynajmniej 12% komarów w Europie środkowej i wschodniej oraz 22% w endemicznych obszarach w USA. Liczby te tłumaczyły by masowy charakter zachorowań na boreliozę i jej koinfekcje. Ze względu na jej wektory można się nią więc zarazić praktycznie wszędzie, a nie tylko podczas wycieczki do lasu, czy na działce. Sporadycznie także kontakty seksualne (stwierdzono obecność DNA borrelii w spermie), karmienie piersią, transfuzja krwi, transmisja poprzez łożysko w życiu płodowym (borelioza wrodzona), mogą stanowić źródło zakażenia bakteriami borrelia. Najprawdopodobniej niektóre typy bakterii wywołujące boreliozę (niektóre borrelie duru powrotnego) mogą być także przenoszone pomiędzy ludźmi w bardziej prozaiczny sposób drogą kropelkową lub poprzez płyny ustrojowe itp.

Choroby odkleszczowe (koinfekcje) - Lista chorób powiązanych z boreliozą i kleszczami jest długa. Najpopularniejsze czynniki to ok 40 patogenów oraz jednostek chorobowych i należą do nich: borelioza wywoływana przez bakterie z grupy Borrelia, dur powrotny wywołany przez borrelie duru powrotnego, których to ludzie są głównym rezerwuarem, tyfus plamisty, gorączka odkleszczowa, gorączka Q i infekcje innymi typami riketsji, bartonelloza wywoływana przez bartonella bacilliformis, henselae lub quintana, babeszjoza wywoływana przez babesia, anaplazmoza (erlichioza) wywoływana przez Anaplasma phagocytophilum, KZM Kleszczowe Zapalenie Mózgu / Tick Borne Encephalitis, jersinioza, chlamydioza, toksoplazmoza, bruceloza, leptospiroza, choroba Borna, tularemia, mykoplasma forma L, zakażenia różnymi wirusami z rodziny HHV.

 

Rumień - Jeśli po ugryzieniu przez kleszcza, meszki, muchę końską, pchłę, wesz wystąpił rumień, oznacza to, iż na pewno doszło do zakażenia boreliozą. Jednak należy pamiętać, iż ten objaw występuje tylko u małej części zakażonych osób, tj. u ok 30% dorosłych i 10% dzieci. Jest to jedyny symptom dający natychmiast pewność, iż po ugryzieniu doszło do zakażenia, ale kierowanie się tylko brakiem rumienia często daje fałszywe przekonanie, że nie zostało się zakażonym.

 

 

BIOMEDYCYNA
Biomedycyna inaczej Medycyna Bioinformacyjna - jest to medycyna wykorzystująca osiągnięcia nauk biologicznych, biofizycznych, biochemicznych oraz biotechnologicznych
OCZYSZCZANIE ION-DETOX
W 2003 roku dwóch amerykańskich naukowców Peter Agre i Roderick Mackinnon dostali nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie kanałów wodnych w błonach komórkowych.
SCAN CAŁEGO ORGANIZMU
Wstępna automatyczna diagnostyka na podstawie kilkudziesięciu pomiarów między sześcioma elektrodami z wyjawieniem stref lokalizacji patologii w ciągu 3-8 minut.
CHOROBY WYWOŁANE PASOŻYTAMI
Inwazja pasożytnicza, obecność bakterii i wirusów w naszym organiźmie mogą powodować poważne zmiany i dolegliwości. Osłabiają nasz system immunologiczny powodując osłabienia tkanek, stany zapalne, cysty, guzy, torbiele
NIETOLERANCJA POKARMOWA
Nietolerancję pokarmową ostatnio zalicza się do chorób cywilizacyjnych i jej rozwój coraz częściej spowodowany jest zastosowaniem środków chemicznych w produkcji żywności
PLAZMOTERAPIA
Do likwidacji patogenów, a także do terapii schorzeń wykorzystujemy najnowocześniejszy i najskuteczniejszy w tej chwili na Świecie GENERATOR PLAZMOWY RIFE’A, który emituje falę plazmową
ŚWIECOWANIE USZU
Świecowanie uszu to intensywny harmonijny relaks oraz efekt uzdrawiający cały system słuchowy