PLAZMOTERAPIA – GENERATOR RIFE’A

Genialny amerykański wynalazca Royal Raymond Rife w latach 30-tych zaobserwował zjawisko częstotliwości rezonansowej w jaką można wprowadzić wirusy, bakterie i komórki. Poddając je działaniu tej częstotliwości udaje się doprowadzić do ich zniszczenia lub unieszkodliwienia. - Rife określił szereg częstotliwości patogenów, a następnie zbudował generator emitujący fale elektromagnetyczne o konkretnych częstotliwościach związanych z gatunkami wirusów i bakterii.

- Rok 1934 - poddaje działaniu generatora grupę pacjentów o schorzeniach nowotworowych określonych jako beznadziejne. Dzieje się to z udziałem liczących się w USA onkologów. Wyniki są rewelacyjne a skuteczność wyleczenia bardzo wysoka.

- Lata 1934-39 - Rife leczy około 10 tysięcy osób chorych na nieuleczalne dotychczas choroby.

- Rok 1939 - Amerykański Związek Medyczny wypowiada Rife'owi i jego metodzie wojnę, której efektem jest zniszczenie jego laboratorium i dokumentacji. Raymond Rife umiera w zapomnieniu.

- Rok 2010 - firma Z-technology opierając się na teorii i doświadczeniach Rife'a po dwuletnich pracach uzyskuje pozytywne efekty, których zwieńczeniem jest produkt - generator plazmatyczny RPZ-14. Jest to najdoskonalsze światowe urządzenie emitujące EM impulsy produkowane seryjnie. Posiada ono zdolność dokładnego, płynnego i bardzo wolnego przesuwania częstotliwości wyjściowej, co zapewnia największą skuteczność po osiągnięciu jego M.O.R./Mortal Osscillatory Rate/częstotliwości. EM impulsy oddziaływają w promieniu 15 metrów.

Generator RPZ-14posiada certyfikaty Państwowego Elektrotechnicznego Instytutu Badań w Pradze, które są ważne w całej EU.

Zasada działania urządzenia- Rezonansowa energia jest wypromieniowana w postaci fali elektromagnetycznej. Wynalazca odkrył, że jeśli energia fali rezonansowa będzie większa od tej, którą komórka może przyjąć , to komórka lub jej część, która jest w rezonansie, ulegnie strukturalnej deformacji, a czasami może to nawet doprowadzić do jej śmierci.

Te same techniki manipulacji częstotliwościami elektrycznymi są stosowane obecnie w nowoczesnych aparatach typu TENS (Transcutaneous Electronic Nerve Stimulation – Transskórna Elektroniczna Stymulacja Nerwu) oraz innych elektrycznych stymulatorach stosowanych w medycynie.

Dowodem na to, że terapia Rife’a działa skutecznie przeciw infekcjom oprócz negatywnych wyników badań diagnostycznych są przede wszystkim reakcje Herxheimera (tzw. kill – off efekt), które mówią nam o tym, co dzieje się w organiźmie. Kiedy patogeny są zabijane, krew zalewana jest ich szczątkami, co powoduje różnego rodzaju objawy. Są to głównie charakterystyczne zmęczenie, ale i często nasilenie objawów związanych z obecnością patogenów, np. bóle stawów, mięśni czy związane z oddziaływaniem bakterii na układ nerwowy stany depresyjne. Dlatego bardzo ważne podczas stosowania terapii Rife’a jest oczyszczanie organizmu z toksyn i produktów pochodzących z rozpadu niszczonych patogenów.

Aby umożliwić organizmowi ich wyeliminowanie zalecana jest odpowiednia dieta oraz zabiegi Ion Detox.

Znany jest również drugi typ herxa. Używając generatora Rife można doświadczyć ostrej reakcji układu odpornościowego na „zdemaskowane” krętki. Zwykle układ odpornościowy nie dostrzega wszystkich bakterii Borrelii, bakterie te znają wiele sposobów na ukrycie się przed nim. Terapie Rife’a mogą sprawić, że mechanizmy maskujące krętków zostają zaburzone i nagle układ odpornościowy dostrzega infekcję. Możemy wtedy doświadczyć aktywacji układu odpornościowego co może objawiać się na różne sposoby, często pojawiają się wtedy dolegliwości zupełnie inne niż normalnie występujące w boreliozie czy w typowym herxie związanym z toksynami bakterii. Mogą pojawić się dreszcze, ból głowy, gardła, nudności itd, objawy te wyglądają różnie u każdej osoby. Niektórzy ludzie doświadczają zimnych kończyn, skrajnego zmęczenia, inni mają jedynie dolegliwości jelitowe, jeszcze inni nie doświadczają zupełnie żadnych objawów tego typu herxa. Niestety niektórzy nie doświadczając po pierwszym zabiegu niczego magicznego, porzucają terapię. Jest to niefortunne ponieważ reakcja na skuteczną terapię u każdego wygląda inaczej, reakcja Herxeimera może pojawić się później, może nie pojawić się w ogóle.

Przeciwwskazania do stosowania terapii Rife.

1. ciąża (bezwzględny zakaz dotyczy pierwszego trymestru), karmienie piersią

2. rozrusznik serca lub urządzenie nerwostymulujące

3. epilepsja, zespół drgawkowy – azotemiczny

4. niewydolność układu limfatycznego lub naczyniowo-sercowego. Można korzystać z terapii tylko po konsultacji z lekarzem i pod jego kontrolą.

5. małe dzieci do momentu, w którym mogą komunikować odczucia, około 2 letnie (dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą korzystać z terapii tylko za zgodą rodziców).

6. ferrytowe (żelazne) elementy w ciele (nie dotyczy tytanowych implantów, tytanowych śrub i innych tytanowych elementów, nie stanowią one przeciwwskazania do terapii). 

BIOMEDYCYNA
Biomedycyna inaczej Medycyna Bioinformacyjna - jest to medycyna wykorzystująca osiągnięcia nauk biologicznych, biofizycznych, biochemicznych oraz biotechnologicznych
OCZYSZCZANIE ION-DETOX
W 2003 roku dwóch amerykańskich naukowców Peter Agre i Roderick Mackinnon dostali nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie kanałów wodnych w błonach komórkowych.
SCAN CAŁEGO ORGANIZMU
Wstępna automatyczna diagnostyka na podstawie kilkudziesięciu pomiarów między sześcioma elektrodami z wyjawieniem stref lokalizacji patologii w ciągu 3-8 minut.
CHOROBY WYWOŁANE PASOŻYTAMI
Inwazja pasożytnicza, obecność bakterii i wirusów w naszym organiźmie mogą powodować poważne zmiany i dolegliwości. Osłabiają nasz system immunologiczny powodując osłabienia tkanek, stany zapalne, cysty, guzy, torbiele
NIETOLERANCJA POKARMOWA
Nietolerancję pokarmową ostatnio zalicza się do chorób cywilizacyjnych i jej rozwój coraz częściej spowodowany jest zastosowaniem środków chemicznych w produkcji żywności
PLAZMOTERAPIA
Do likwidacji patogenów, a także do terapii schorzeń wykorzystujemy najnowocześniejszy i najskuteczniejszy w tej chwili na Świecie GENERATOR PLAZMOWY RIFE’A, który emituje falę plazmową
ŚWIECOWANIE USZU
Świecowanie uszu to intensywny harmonijny relaks oraz efekt uzdrawiający cały system słuchowy